Vrijwaring

De consulten, behandelingen, workshops en inwijdingen die ik geef zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor medische interventie. De aangeboden therapievormen en healing-technieken zijn gereedschappen of middelen, maar niet de ťnige middelen en sluiten geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Ik neem geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Ik doe als therapeut geen uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. geen uitspraken over vakgebieden buiten mijn eigen discipline en heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel de aangeboden therapievormen en healing-technieken fantastische resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de aangeboden consulten, behandelingen, workshops en inwijdingen doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt door mij alleen ingewonnen, wanneer je rechtstreeks met mij in contact treedt, bijvoorbeeld bij aanmelding voor of tijdens een consult, behandeling, workshop of inwijding. De in dit kader benodigde persoonsgerelateerde informatie wordt uitsluitend ingewonnen, verwerkt en benut om jou optimaal van dienst te kunnen zijn en voor mijn eigen zakelijke en professionele belangen ten aanzien van de aangeboden diensten.

Je gegevens worden conform de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciŽle, noch voor niet-commerciŽle doeleinden, doorgegeven. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen vermeld op deze website of anderszijds aangereikt.

Op jouw verzoek geef ik je graag inzicht in de persoonlijke informatie die ik van jou in bezit heb en zal deze op jouw verzoek aanpassen en/of vernietigen.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.